Надлежност

Буџетска инспекција обавља надзор код директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и других правних лица из члана 68. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06 и 85/06).

Буџетска инспекција врши контролу пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације, са циљем да утврди да ли су средства наменски и законито коришћена.

Ова инспекција има право увида у документацију о послу који је предмет контроле и код других правних лица, учесника у том послу.

 

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2019. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ

Правилници

Детаљније